Nederland loopt voorop als het gaat om ruwvoer- en melkproductie
header-detail

Nieuws

Header_Rene Verhoeven-1
06-02-2018

Inzaaien of doorzaaien?

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om ruwvoer- en melkproductie. Maar René Verhoeven (foto) van Barenbrug weet dat het nog veel beter kan. “Dankzij nieuwe mengsels zijn we in staat om de opbrengsten bij graslandvernieuwing te verhogen met wel 25 procent. Daarnaast zien we ook diverse ontwikkelingen die pleiten voor graslandverjonging. Als Barenbrug willen we beide markten bedienen.”

Blijvend grasland
De kwaliteit van grasland neemt met de jaren af. Hoogkwalitatieve grassen zoal Engels raaigras, timothee en rietzwenk maken na verloop van tijd plaats voor mindere grassen als ruwbeemdgras, straatgras en kweek. Ook breedbladige eenjarige en meerjarige onkruiden kunnen zich door de jaren flink vermeerderen. Via diverse teeltmaatregelen is het mogelijk om de kwaliteit van blijvend grasland te bewaken en te verbeteren. Wie hier goed in slaagt, is in staat de levensduur van grasland met vele jaren te verlengen.

Vernieuwen of verjongen
De keuze voor vernieuwen of verjongen wordt dikwijls ingegeven door regelgeving. “Bij Barenbrug zien we een duidelijke trend naar verjonging”, vertelt René Verhoeven. “Verjonging met doorzaaien wordt een jaarlijks proces en het is steeds duidelijker dat dit loont. Voor vernieuwing wordt gekozen als verjonging geen optie is of in de combinatieteelt met bijvoorbeeld maïs.”

Kies het beste graszaadmengsel
De keuze moet passen binnen de bedrijfsvoering; vernieuwen of verjongen, wel of geen klaver, beweiden, maaien of gecombineerd gebruik. Verhoeven: “Wij hebben nieuwe grasmengsels geïntroduceerd op basis van rietzwenk en timothee die onovertroffen opbrengstcijfers combineren met smakelijkheid en voederwaarde. Maar minstens zo hard is gewerkt aan graszaadmengsels die goed presteren bij doorzaai.”

Een allround aanpak
Goed graslandmanagement richt zich niet op één element. “Wij zoeken naar de relatie tussen verschillende zaken waaronder mineralenbenutting, reductie van stikstof door gebruik van klaver en duurzaamheid van de grasmat bij beweiden” aldus Verhoeven. “En niet te vergeten, een goede conservering om verliezen te voorkomen. Voor een goede onderbouwing met cijfers zoeken we samenwerking met diverse partners, variërend van wetenschappelijke instituten tot praktische spelers op het terrein van bemesting, mechanisatie en gewasbescherming.”

Visie op SmartGrass®
Verhoeven tot slot: “Barenbrug is een innovatief bedrijf dat inspeelt op de vraag naar hogere ruwvoeropbrengsten, smakelijk en energierijk ruwvoer en maximale benutting van mineralen. Smartgrass® heeft in Nieuw-Zeeland haar toegevoegde waarde meer dan bewezen. Het zal mij niet verbazen als dit in Nederland ook staat te gebeuren.”

Blijf op de hoogte

Vraag onze nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte!

REGISTREER